E3 10: Donkey Kong Country Returns hands-on gameplay

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=whMSHYj9jtg[/embedyt]