E3 1999 Footage

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=I_p2G3MTTdg[/embedyt]